LOBITH - De Rijn bij Lobith heeft donderdagmorgen de laagste waterstand ooit bereikt. Om 08.00 uur stond het waterpeil op 6,48 meter boven NAP. Al is het maar de vraag of dit echt de laagste waterstand is. De rivierbodem slijt namelijk al een tijdje.

Op 29 oktober 2018 stond de waterstand in de Rijn bij Lobith op 6,49 meter boven NAP. Dat gold tot nu toe als laagste waterstand ooit. Tot vanmorgen dus. Maar eigenlijk moeten we die waterstanden snel gaan vergeten. De rivierbodems slijten namelijk uit. Met andere woorden: de bodem komt dieper te liggen en elke vergelijking met het verleden gaat mank. Op jaarbasis gaat het om meerdere centimeters.

Daarom kijkt Rijkswaterstaat onder andere naar het aantal kubieke meter water per seconde dat de Rijn afvoert naar de rest van Nederland. Die afvoer is op dit moment 680 kubieke meter per seconde, woensdag was dat nog 695. Een afvoer van minder dan 800 kubieke meter per seconde in de zomer is slechts twee keer voorgekomen, dat was in 1976 en 1978.

Kleine stijging

Het waterpeil van de Rijn gaat de komende dagen wel weer iets stijgen. Dat komt doordat het in het stroomgebied van de rivier heeft geregend. Maar het wordt daarna weer droog en warm, waardoor de waterstand volgende week nog verder zal zakken.

Maar er is nu al wel een probleem op de IJssel. Daar is het water nu zo laag dat niet elke boot er zomaar meer overheen kan varen, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Deel dit artikel