Ieder huishouden krijgt van de gemeente Duiven 150 euro. Foto: RTV Connect

Ieder huishouden krijgt van de gemeente Duiven 150 euro. Foto: RTV Connect

DUIVEN - De stijging van de gemeentelasten blijft in Duiven de komende jaren beperkt. Dat blijkt uit de begroting die het college voorlegt aan de gemeenteraad. De afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen iets, maar dat wordt eenmalig gecompenseerd door 150 euro per huishouden. Ook wordt er geen extra inflatiecorrectie doorgevoerd.

Bij de afvalstoffenheffing zit de verhoging in het variabele tarief. Dat betekent dat de prijs voor het legen van de afvalbak omhoog gaat. De rioolheffing stijgt naar aanleiding van de afspraken in het watertakenplan.

Volgens de gemeente betaalt een gemiddeld huishouden, dat tien keer per jaar een kleine container restafval aan de straat zet, in 2023 25,75 euro meer dan dit jaar. “We willen inwoners graag tegemoetkomen voor de kostenstijging van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, maar vooral ook met het oog op de inflatie en de gestegen energiekosten”, legt wethouder Johannes Goossen uit. Daarom krijg ieder huishouden in 2023 150 euro. Dat wordt bekostigd uit de Algemene Reserve.

Grotere bijdrage van het Rijk

De meerjarenbegroting 2023-2026 sluit in alle jaren met een positief saldo. Dat ligt deels aan het gemeentelijk beleid, maar komt ook doordat de gemeente Duiven tot en met 2025 kan rekenen op een grotere bijdrage vanuit het Rijk. Op het moment dat het Rijk meer geld uitgeeft, krijgen gemeenten ook een groter budget. Voor 2026 heeft Den Haag nog geen toezeggingen gedaan, omdat de periode na de volgende verkiezingen is.

Dit zijn de plannen zoals het college van de gemeente Duiven die gemaakt heeft. Op 8 november beslist de gemeenteraad of ze met de plannen instemt.

Deel dit artikel