RTV Connect is de streekomroep voor Midden-Gelderland. Het verzorgingsgebied van de omroep omvat de gemeenten Arnhem, Renkum, Zevenaar, Duiven, Doesburg en Westervoort. Voor deze gemeenten verzorgt RTV Connect radio- en televisie-uitzendingen. RTV Connect is ontstaan uit een samenwerking van de Stichting Streekomroep Midden-Gelderland en de Liemerse Omroep Stichting.

Doelstelling
Als streekomroep streven wij er naar om de dagelijkse gang van zaken in onze gemeenten in beeld, geluid en tekst naar de inwoners te brengen. Wij doen dit met een groep enthousiaste vrijwilligers en op een onderhoudende en informatieve wijze.

Onze berichtgeving is lokaal en wij kijken met een open blik naar onze onderwerpen. Politieke voorkeur, geloof, sociale klassen en leeftijd staan los van onze keuzes en invalshoeken. Wij zijn een omroep voor iedereen.

Wij zijn ons ervan bewust dat ons brede publiek verschillende behoeftes heeft aan hoe nieuws en informatie geconsumeerd worden. Wij gebruiken daar verschillende kanalen voor en bieden zo iedereen de kans om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in de gemeenten.

In ons programma-aanbod proberen wij mensen bij elkaar te brengen, te discussiëren en mensen te inspireren om zelf een steen(tje) bij te dragen aan hun leefomgeving. In dat kader staan wij open voor samenwerking met bedrijven en instellingen die actief zijn op het terrein van media, communicatie en muziek.

Wij bieden bij voorkeur in ‘onze’ gemeenten wonende of studerende vrijwilligers en stagiairs de mogelijkheid zich te ontplooien en om al lerend te werken of werkend te leren. RTV Connect is duidelijk in wat het verwacht van haar mensen maar laat ruimte voor initiatief, prikkelt creativiteit en stimuleert persoonlijke ontwikkeling. Kijk op onze vacaturepagina als je zelf een bijdrage wilt leveren.

Wij zijn er ons van bewust dat wij ons primair kunnen onderscheiden op de lokale boodschap en door middel van een eigen stijl, waarbij het streven naar eigenheid en kwaliteit voorop staan.